Asigurari Locuinte

Asigurarea Obligatorie

Locuintele ce pot face obiectul asigurarii obligatorii sunt apartamentele aflate in blocuri de locuinte/condominii si/sau cladiri individuale tip casa/vila, situate pe teritoriul României în mediul rural sau urban.

Conform art. 2 (7) din Legea nr. 260/2008, „Nu intra sub incidenta prezentei legi: anexele, dependintele care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata, precum si bunurile din interiorul locuintei”.

NOTA: Terenul pe care se afla amplasata constructia, NU este asigurat.

Clasificarea cladirilor
Tipuri constructive :

  • tip A – constructie cu structura de rezistenta din beton armat, metal, ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic;
  • tip B – constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic (ex.: chirpici)

In situatia in care o locuinta este compusa din mai multe corpuri, construite din materiale diferite, tipul constructiv se stabileste în functie de materialele din care a fost realizata structura de rezistenta si peretii exteriori pentru partea de constructie cu cea mai mare suprafata construita.

Tipul de locuinta (constructiv) se stabileste pe baza declaratiei Contractantului /Asiguratului certificata prin semnatura la rubrica „tipul locuintei si suma asigurata”.

RISCURI ASIGURATE
Riscurile care sunt preluate in asigurare de PAID pentru locuinta asigurata, inclusiv pentru elementele de constructie si dependintele, dotarile si utilitatile constructiei sunt:

  • Cutremurele de pamant;
  • Alunecarile de teren;
  • Inundatiile (ca fenomene naturale).

Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor acopera si daunele directe provocate constructiilor cu destinatia de locuinte, consecinta indirecta a producerii evenimentelor mentionate la paragraful precedent, cum ar fi: incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecari de teren sau alte asemenea cazuri.

SUMA ASIGURATA SI PRIMA DE ASIGURARE
Suma asigurata si prima de asigurare se stabilesc prin selectia tipului de locuinta, astfel:

  • tip A, 20 Euro pe an – suma asigurata 20.000 Euro;
  • tip B, 10 Euro pe an suma asigurata 10.000 Euro.

Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza pentru restul perioadei de asigurare, cu începere de la data producerii oricarui eveniment asigurat, cu suma platita drept despagubire, iar asigurarea continua cu suma asigurata ramasa.

Documente necesare:

  • copie act identitate propietar;
  • declaratie de asigurare semnata.